blob.png

     

blob.png      blob.png

Tel: 0512-66105777 0512-66738999

Address : Suzhou Jewelry International Exhibition Trade Center,

No.123, Zhenzhuhu Road, Weitang town,Xiangcheng district, Suzhou.Address: No.5-107, Arising Sun Industrial City, Lin village, Tangxia town, Dongguan city, Guangdong province, China

Tel:(852)2333 3445     Fox:(852)2365 0366     Email:info@yeeonchina.com